Ორგანიზაციული სტრუქტურა

კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურა

Მთავარი მენეჯერი

Გაყიდვების მენეჯერი

მარკეტინგი

შიდა გაყიდვები

გაყიდვები საზღვარგარეთ

ხარისხიანი

შიდა ლაბორატორიული ტესტი

სემინარის ტესტი

წარმოება

ჩამოყალიბება

სითბოს მკურნალობა

ცივი სამუშაო

შეფუთვა

მოვლა და ენერგიის მენეჯმენტი

სათადარიგო ნაწილების და დისკების მართვა

ნედლეულისა და მზა პროდუქტის მარაგი

შესყიდვების მენეჯერი

Ნედლეული

წარმოება და ტესტი

Ფინანსური მენეჯერი

ფინანსები

ლოგისტიკა

ადმინისტრაცია

Ადამიანური რესურსების

რეკრუტირება

ტრეინინგი და პროფესიული განათლება

კულტურული

დოკუმენტაცია